Førstehjælpskursus

Vi har et godt samarbejde med Søren Pilemann. Han har over 25 års erfaring som ambulancefører. Hans kursus er både underholdende og lærerigt.

 

 • Vil du kun tilmelde dig færdselsrelateret førstehjælp så ring til os på: 4041 9886 eller mail [email protected]

Pr. 1. oktober 2006 skal alle, der skal erhverve kørekort første gang jf. kørekortbekendtgørelsen have gennemført 8 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp inden for det seneste år.

De 8 timers kursus er sammensat af førstehjælpsmodulet Hjerte-Lunge-Redning på 4 timer samt dette færdselsrelateret førstehjælpsmodul på 4 timer.

Formål

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker.

Mål

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

 • Handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade.
 • Yde livreddende førstehjælp til livstruende skader der medfører spærring af luftvejene, nedsat/standset vejrtrækning og/eller schock som følge af trafik- og færdselsrelaterede ulykker
 • Yde livreddende førstehjælp til hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken samt store ekstremiteter
 • Foretage nødflytning af en tilskadekommen, hvis det vurderes nødvendigt – forebygge schock, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne

Have forståelse af:

Den livsvigtige ilttransport virkninger og symptomer på hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken.

Indhold

 • Forhold ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker
 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Nødflytning
 • Livreddende førstehjælp-ABC og den livsvigtige ilttransport
 • Alarmering
 • Shock
 • Psykisk førstehjælp
 • Blødninger Hovedlæsioner
 • Brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken
 • Brud på arme og ben

Varighed: 4 timer